Empatiakartta


Valitse yksi kohderyhmäprofiili yrityksesi tuotteen tai palvelun käyttäjistä. Miten hän toimii tilanteessa, jossa on tekemisissä tarjoamasi palvelun tai tuotteen kanssa? Voit käyttää empatiakarttaa myös haastatteluiden ja havainnoinnin apuvälineenä jäsentämään tietojasi.

Ajattelee ja tuntee?
Yritä ajatella, kuten käyttäjä ajattelee. Mikä on hänelle tärkeintä tarjoamissasi tuotteissa tai palvelussa? Mikä saa hänet liikuttumaan tai turhautumaan? Mitä sellaisia unelmia ja haaveita hänellä on, joihin tuotteesi tai palvelusi toisi ratkaisun?

Sanoo ja tekee?
Yritä kuvitella, miten hän käyttäytyy tai puhuu, kun on tekemisissä palveluidesi tai tuotteidesi kanssa. Mikä on hänen asenteensa?

Näkee?
Kuvaile, mitä käyttäjä näkee ympärillään. Miltä hänen ympäristönsä näyttää? Keitä hän tapaa? Ketkä ovat hänen ystäviään? Minkälaisia palveluita hänelle tarjotaan?

Kuulee?
Kuvaile, ketkä vaikuttavat hänen mielipiteisiinsä palveluiden tai tuotteiden käyttämisessä. Mitkä mediat ovat osa hänen arkipäiväänsä?