Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi etusijalle


Nykyinen talousjärjestelmämme ei ole luonnon eikä ihmisen kannalta kestävä. Talous ja demokratia tuottavat edellytykset hyvinvoinnille ja siksi myös talouden kehittäminen on avainasemassa hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä ei yksin vielä riitä. Tarvitsemme ekologista, sosiaalista ja taloudellista tasapainoa.

Yhteiskunnalliset yritykset tekevät oman osansa reilumman ja vastuullisemman maailman rakentamisessa. Ne harjoittavat yhteiskunnallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa tuottaen uusia ratkaisuja ja innovaatioita esimerkiksi ympäristön tilan kohentamiseksi, kiertotalouden edistämiseksi sekä ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tulevien sukupolvien hyvä elämä muodostuu siitä, että luonnosta ja luonnonvaroista pidetään huolta. Siitä, että ihmisillä on kelvolliset elinolot, riittävä toimeentulo ja palvelut. Hyvä elämä on osallisuutta, tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä. Se on kokemusta siitä, että kuulutaan joukkoon.