Kasvuvisio ja nykytilanne


Menestyksekkään liikeidean pilotoinnin tai yrityksen alkuvaiheen jälkeen on aika miettiä, miten yritys pitää yllä ja kasvattaa liiketoimintaansa ja sen vaikuttavuutta. Jos yrityksellä ei ole valmiuksia ja eväitä kasvuun ja muutokseen, myös vaikuttavuuden johtaminen kärsii.

Tämä tehtävä helpottaa keskustelua yrityksenne resurssivalmiudesta sekä tiimissänne että sidosryhmien kanssa. Jaatteko yhteisen kasvuvision? Onko kasvuun tarpeeksi sisäisiä resursseja ja onko yritys valmis muutokseen? Tiedättekö, miten suojaatte tuotteenne tai ideanne?

Perustelkaa näkemyksenne konkreettisella näytöllä, luvuilla ja datalla. Mitä yksityiskohtaisempia vastauksenne ovat, sitä syvempi ymmärrys nykytilanteesta teille muodostuu.