Kestävän kehityksen fokustaulu


Yhdistyneet kansakunnat (YK) on määritellyt Agenda 2030 -toimintaohjelmassa 17 kestävän kehityksen tavoitetta (UN 2015). Ohjelma on suunnitelma paremmasta tulevaisuudesta kaikille, ja se ottaa tasavertaisesti huomioon ihmisen, talouden ja ympäristön. Valitse näistä tavoitteista 2–3 liiketoimintasi kannalta tärkeintä tavoitetta, ja tunnista yhteiskunnalliset ongelmat niiden taustalla. Seuraavassa Ongelmapuu-tehtävässä pääset tutkimaan ja tarkentamaan ongelmaa, johon yrityksesi tuottaa ratkaisuja.