KPI-matriisi


KPI (Key Performance Indicator) osoittaa, kuinka tehokkaasti yrityksesi tavoittaa liiketoiminnan keskeiset tavoitteet. Organisaatiot käyttävät KPI-mittareita useilla tasoilla arvioidakseen tavoitteiden saavuttamista. Mittarein arvioidaan esimerkiksi sitä, kuinka kannattavaa liiketoiminta on, kuinka moni kohdejoukosta on tavoitettu tai kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat.

Luonnostele viereisen matriisin ja esimerkin avulla yksi KPI, joka liittyy keskeiseen liiketoiminnan tai vaikuttavuuden tavoitteeseen.

Huomiothan, etteivät KPI:t vielä kerro toiminnan yhteiskunnallisesta kokonaisvaikuttavuudesta.