Liikeideasta kertominen


Kerro liikeideastasi tutuille ja tuntemattomille. Testaa muissa huoneissa kokoamiesi ideoiden käyttökelpoisuutta tosielämässä. Mikä toimii, mikä ei? Voit käyttää empatiahuoneessa luomaasi empatiakarttaa haastattelujen ja testauksen runkona ja jäsentämään saamiasi tietoja.

Miten kuulijasi suhtautuu tai reagoi kertomaasi? Vastaako se aiemmin täyttämääsi empatiakarttaa (tehtävä 6, s. 24), jossa hyppäsit asiakkaan rooliin?