Liiketoimintamallin kuvittaminen


Piirrä kuva liiketoimintamallistasi. Voit tarkentaa kuvaa tarvittaessa tekstien avulla. Sisällytä kuvaan ainakin nämä neljä asiaa:

1) tuotteet, palvelut ja toimenpiteet, joilla vaikuttavuustavoitteet toteutuvat
2) resurssit (henkilöstö, kumppanit, tilat, laitteet, eurot)
3) jakelu- ja myyntikanavat
4) asiakkaat

Kuvaa lopuksi, miten yrityksen saama voitto käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen.