Motivaatiokartta


Miksi toimijat haluavat olla mukana? Valitse edellisestä tehtävästä Ekosysteemikartta neljä tärkeintä toimijaa ja täytä nimet katkoviivalle kohtiin A,B,C,D. Täytä samat toimijat sekä pysty- että vaakariville. Valitse mukaan toimijoita jokaiselta ekosysteemikartan kehältä.

Täytä vaaleisiin ruutuihin toimijan oma motivaatio:
miksi olemme tässä mukana?

Täytä tyhjiin ruutuihin, mitä toimijat antavat toisilleen:
mitä A antaa ekosysteemissä toimija B:lle, C:lle ja D:lle.

Puuttuuko motivaatio joltakin toimijalta?
Mitä pitäisi kehittää, jotta kaikki saisivat jotakin?