Osallisuustähti


Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen kuuluu demokraattinen ja osallistava toimintapa, jossa ihmisten mukaan ottaminen yrityksen kehittämiseen on luontevaa ja arkipäiväistä. Osallisuus ei tarkoita pelkästään yksittäisiä toimenpiteitä, vaan sen pitäisi toteutua toiminnan kaikissa vaiheissa.

Tässä tehtävässä mietit, mitä osallisuus voi tarkoittaa eri tasoilla. Pohdi mahdollisimman konkreettisesti, millä tavoin ihmiset voivat osallistua yrityksesi eri toimintojen suunnitteluun, päätöksentekoon, itse toimintaan, talouden suunnitteluun sekä arviointiin. Lisää jokaisen tähden sakaraan kolmesta viiteen esimerkkiä, joilla osallisuus toteutuu käytännössä.