Rintanappi


Suunnittele rintanappiin mahtuva viesti, joka kertoo suurelle yleisölle, miksi yrityksesi toiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Millä kiinnität huomion ja mitä tunteita haluat viestillä herättää? Suunnittele rintanapille myös visuaalinen ilme.

Yhteiskunnallisesti vaikuttava liiketoiminta:

  • Mitattava muutos ihmiselle, ympäristölle ja yhteiskunnalletärkeässä ongelmassa tai tarpeessa.
  • Ongelman ratkaiseminen tuottaa hyötyä ihmiselle, yhteiskunnalle tai ympäristölle
  • On merkittävä parannus nykytilanteeseen
  • On teidän toimintanne seurausta (tai eri toimijoiden yhteistoiminnan seurausta)
  • Ei siirrä ongelmaa tai aiheuta uusia ongelmia muualle
  • On pitkäkestoinen ja pysyvä
  • Tapahtuu yleensä pitkällä aikavälillä

Impact Frontiers (2018)