Tukimuodot työllistämiseen


Osatyökykyisen työllistämiseen on saatavilla monenlaista tukea. Sen lisäksi, että työllistämisen tuki voi toimia yhtenä yrityksen rahoituslähteenä, työllistäminen voi itsessään olla yrityksen yhteiskunnallinen päämäärä ja osa sen vaikuttavuusvisiota.

Mieti sopisiko osatyökykyisten työllistäminen liiketoimintaasi. Lisäisikö se liiketoimintamallisi vaikuttavuutta?

Osatyökykyinen on henkilö, jolla

  • on käytössä osa työkyvystään ja halu kyvyn käyttämiseen
  • voi taustalla olla esimerkiksi sairaus, vamma, elämänkriisi tai pitkäaikaistyöttömyys
  • osatyökykyisyys on tilapäistä tai pysyvää – jokaisen työkyky vaihtelee elämän aikana.

Löydät osatyökykyisiä työnhakijoita ottamalla yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon sekä oman kuntasi työllisyyspalveluihin. Voit löytää heitä myös paikallisten järjestöjen tai oppilaitosten hankkeiden kautta. Lue lisää YYO:n Yrittäjän materiaalipankista.