Vaikuttavuuden portaat


Jotta yhteiskunnallinen yritys voi kasvaa, sillä täytyy olla uskottava kuvaus muutoksesta ja yrityksen roolista muutoksen tekijänä. Tässä itsearviointitehtävässä kartoitat yrityksesi lähtötilanteen. Tunnista, millä portaalla yritys on vaikuttavuuden todentamisessa? Mitä toimenpiteitä yrityksenne tulee tehdä, että pääsette seuraavalle portaalle?

Mittaaminen on muutoksen näkyväksi tekemistä. Vaikuttavuuden mittaamisen suunnittelun tueksi tutustu erilaisiin mittaripankkeihin täältä.