Vaikuttavuuden skaalauksen strategiat


Oheisella työkalulla voit kokeilla, millä eri tavoin voit skaalata toimintaasi ja mitä valitsemasi tapa tarkoittaisi liiketoimintasi ja sen vaikuttavuuden kannalta. Mikä strategia edistää parhaiten yrityksesi vaikuttavuusvisiota ? Huomioi, että myös ”scaling down” eli tehottomien toimintojen vähentäminen tai lopettaminen voi auttaa yrityksesi vaikuttavuuden kasvattamisessa kun resursseja vapautuu uusiin strategioihin.

Syvennä (Scale deep)
Vaikuttuvuus syventyy nykyisten loppuhyötyjien keskuudessa nykyisillä ratkaisuilla. Useimmiten tämä tarkoittaa olemassa olevan tuotteen tai palvelun laadun parantamista.

Laajenna (Scale up)
Nykyisen ratkaisun vaikutukset laajentuvat koskemaan uusia loppuhyötyjiä esim. palvelun tarjoaminen uusille asiakasryhmille.

Lisää (Scale out)
Vaikuttavuutta nykyisten hyödynsaajien keskuudessa kasvatetaan uuden ratkaisun avulla.

Laajenna ja lisää (Scale across)
Vaikuttavuutta kasvatetaan lisäämällä sekä uusi ratkaisu että uusi hyödynsaajaryhmä.