Vaikuttavuusketju


Taulukoksi avattu vaikuttavuusketju käsittää seitsemän täytetävää osaa. Osien tulee olla syy-seuraussuhteessa toisiinsa ja muodostaa looginen kokonaisuus, muutoin ketju hajoaa. Ketjun avulla luot suunnitelman siitä, mihin yhteiskunnalliseen muutokseen tähdätään ja miten toteutumista seurataan. Vaikuttavuusketjua voi käyttää johtamisen välineenä, palveluiden ja kokonaisuuksien suunnittelun tukena tai viestintäsisältöjen tuottamisessa.