Vaikuttavuusvisio ja tavoitteet


1. Kuvittele, että on vuosi 2033 ja ongelmasi on ratkaistu! Kirjoita muutama uutisotsikko, jotka kertovat miten muutos näkyy ihmisten ajattelussa, toiminnassa tai käyttäytymisessä.
2. Valitse otsikoista tärkeimmät ja muotoile niiden pohjalta yrityksellesi 2–4 lauseen mittainen vaikuttavuusvisio.
3. Johda visiosta tarkempi vaikuttavuustavoite. Käytä tavoitteen muodostamiseen viereistä pohjaa.

Hyvä vaikuttavuustavoite on:

S = spesific (konkreettinen)
M = measurable (mitattava)
A = attainable (saavutettava)
R = relevant (merkityksellinen)
T = time bound (aikaan sidottu)