Vaikutuspuu


Siinä, missä ongelmapuu kuvaa ongelmaa, vaikutuspuu kuvaa, mitä positiivisia vaikutuksia yhteiskunnallisen haasteen tai ongelman ratkaisulla on. Täytä puun runkoon se vaikutus, jonka haluat saada yritystoiminnallasi aikaan. Juuriin sinun tulee kuvata muutoksia, jotka on saatava aikaan vaikutuksen toteutumiseksi. Lehvästöön puolestaan voit kuvata asioita, joita alkaa tapahtua, kun vaikutus toteutuu.

Esimerkkejä vaikutuksista:

  • Nuorten työllisyyden paraneminen
  • Suomalaiset kuluttavat vain kestävää muotia
  • Itämeren rehevöityminen on pysäytetty