Vaikuttavuusketju – työkalu vaikuttavuuden mallintamiseen ja arviointiin

Vaikuttavuusketju (tai vaikutusketju) on yleisesti käytetty työkalu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamiseen ja todentamiseen.


Vaikuttavuuden mallintamisella tarkoitetaan ennakkoarvion ja suunnitelman luomista siitä, miten toiminnan kautta tavoiteltu muutos aiotaan saavuttaa. Vaikuttavuusketju kuvaa loogisesti toiminnan ja sen tuottamien yhteiskunnallisten hyötyjen välisen yhteyden. Vaikuttavuusketjun avulla luodaan hypoteesi tai ”arvaus” toiminnan ja tavoitellun muutoksen syy-seuraussuhteesta, jota todennetaan aikaisemmalla tutkimuksella ja toiminnan aikana kerätyllä datalla. 

Vaikuttavuusketjussa vastataan seuraaviin kysymyksiin:  

  1. Mitä yhteiskunnalle ja ihmiselle tärkeää haastetta ollaan ratkaisemassa tai mitä tarvetta täyttämässä ja ketä se koskee? 
  1. Mitä mitattavaa ja pysyvää muutosta tavoitellaan pitkällä aikavälillä? 
  1. Mitä konkreettisia muutoksia ihmisten elämäntilanteessa, käyttäytymisessä, tiedoissa, taidoissa tai kokemuksessa tarvitaan pitkän aikavälin muutoksen aikaan saamiseksi? 
  1. Mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jotta muutokset saadaan aikaan? 
  1. Mitä resursseja, kuten osaamista, rahaa, kumppanuuksia tai teknologiaa tarvitaan ratkaisun toteuttamiseen?

Jatkuva seuranta todentaa vaikuttavuuden

Ketjun kirjaamisen jälkeen sen eri osiin liitetään sopivat seurannan mittarit. Jotta muutoksen mittaaminen on mahdollista, tarvitaan tietoa lähtötilanteesta sekä siitä, mitä tapahtuisi, jos aiottua toimintaa ei järjestettäisi lainkaan. Kaikkea ei voi eikä tarvitse mitata, ja tärkeintä onkin pystyä tunnistamaan muutokselle muutama ydinmittari, joita on resurssien puitteissa mahdollista seurata.  

Erilaisia mittareita voi tunnistaa mittaripankeista, joista löydät vinkkejä täältä.

Täytä vaikuttavuusketju toimintanne osalta ja tarkista:  

  • onko vaikutusketju looginen, voidaanko seuraava osa johtaa edellisestä?  
  • miten perustelette toiminnan ja tulosten välisen yhteyden tai tuloksen ja vaikuttavuuden välisen yhteyden?  
  • onko teillä aikaisempaa tutkimusta aiheesta?  
  • millä mittareilla voisitte kerätä tietoa vaikuttavuusketjun eri osista? 

Lataa vaikuttavuusketjupohja tästä

Teksti: Katja Anoschkin