Kainuun sosiaalisten innovaatioiden työpajat

Kainuussa järjestettiin keväällä kolmen työpajan sarja, joka tarjosi tukea sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen ja hankehakemusten laatimiseen. Tapahtuma oli suunnattu kaikille, jotka halusivat edistää ihmisten tai ympäristön hyvinvointia innovatiivisilla ratkaisuilla.


Työpajoissa osallistujat saivat käytännön neuvoja ja tukea ideansa jalostamiseen hankehakemukseksi tai yhteiskunnalliseksi yritykseksi. Lisäksi osallistujat pystyivät kartoittamaan alueen ekosysteemiä ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä oppimaan vakuuttavan hissipuheen laatimista.

Ensimmäinen työpaja pidettiin 16. huhtikuuta klo 9–12 sekä paikan päällä Honkatilat Kajaanissa että etänä Teamsin välityksellä. Työpajan aiheina olivat yhteiskunnallinen yrittäjyys, sosiaaliset innovaatiot, idean selkeyttäminen, kumppanuudet ja ekosysteemit. Kouluttajina toimivat Mika Ala-Kauhaluoma sekä Jarmo Hänninen.

– Yhteiskunnallisten innovaatioiden synnyttäminen koko Kainuun alueelle on yhteistä hyvää rakentavaa toimintaa. Tavoittelemme käytäntöön vietyjä innovaatioita, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten elämään, esimerkiksi vastaamalla heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa. Siinä YYO haluaa olla mukana. Innovaatioilla ei ole rahoitus- , sektori- tai aluerajoja. Päinvastoin. Pyrkimyksenä on hyödyntää koko yhteisön potentiaalia ja tuoda se myös näkyväksi, totesi Ala-Kauhaluoma. Työpajoissa mukana olleilla tekijöillä olikin tämä selkeänä tahtotilana.

Toinen työpaja järjestettiin 2. toukokuuta klo 12–15, ja sen aiheina olivat hankehakemus ja sen vaiheet, rahoitusmahdollisuudet sekä liiketoimintasuunnitelma. Asiantuntija puheenvuoroissa olivat Kainuun Ely-keskuksesta hankeasiantuntija Verna Piirainen ja rahoitusasiantuntija Anu Meriläinen. Kouluttajana toimivat Farid Ramadan.

Viimeinen työpaja pidettiin 16. toukokuuta klo 12–15, keskittyen vaikutusketjuihin ja arvioinnin työkaluihin ja ”hissipuheeseen”. Kouluttajina toimivat Niina Karvinen ja Satu Niskanen.

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten eriarvoistumiseen, syrjäytymiseen, yksinäisyyteen, mielenterveyteen, työllistymiseen, kiertotalouteen tai vihreään siirtymään. Ne voivat olla palveluita, tuotteita, toimintatapoja, prosesseja tai strategioita, jotka toimivat paremmin kuin aiemmat vaihtoehdot. Yhteiskunnalliset yritykset tuovat sosiaaliset innovaatiot käyttöön liiketoimintansa kautta.

Työpajojen järjestäjänä toimi Valo-Valmennusyhdistys ry osana YYO ja Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanketta (ESR+ 2023–2027).