Koordinaatiohanke laajentaa ja syventää YYO:n työtä alueellisesti ja kansainvälisesti

ESR+ -koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Lisäksi hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii.


Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen (2023–2027) tavoitteet ovat laajoja ja verkostot kattavia. Tavoitteena on vahvistaa jo toimivia ja tukea uusia yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä. Yritysten lisäksi näihin kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia.

Hankkeen myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia yrityksiä. Koordinaatiohanke levittää kansainvälisiä ja kansallisia hyviä käytänteitä ja toimintamalleja sekä tukee sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja leviämistä.

Koordinaatiohankkeessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Live-säätiö, Kuntoutussäätiö, Vates-säätiö sr, Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Valo-Valmennusyhdistys ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry. Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

Alueellisuus ja kansainvälisyys tukevat toisiaan

Hankkeessa käydään kansainvälistä vuoropuhelua. Toimivia käytäntöjä ja ideoita, tietoa ja osaamista välitetään Euroopasta koko Suomeen. Vastavuoroisesti tietoa Suomessa eri puolilla jo tehdystä ja rakentuvasta kehittämistyöstä välitetään muualle Eurooppaan.

Koordinaatiohanke toimii laajasti Suomen alueella. Aluetyöntekijät tukevat alueellisia ja paikallisia verkostoja ja hankkeita. He toimivat kehittämisen tukijoina, tiedonvälittäjänä ja verkostojen yhteen saattajina. Hankkeessa järjestetään esimerkiksi alueellisia tapahtumia ja työpajoja hankkeistamisen ja rahoitushakujen tueksi.

Ensimmäiset alueelliset ideointiaamupäivät järjestetään kesäkuussa 9.6.2023 Seinäjoella ja 16.6.2023 Kuopiossa.

Tervetuloa, jos olet kiinnostunut teemasta! Välitä myös viestiä verkostoillesi tapahtumista!