Mitä mahdollisuuksia sosiaaliset innovaatiot tarjoavat liiketoimintaan? 

Sosiaalisia innovaatioita tarvitaan nyt entistä enemmän. Niiden avulla pystytään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.


Yhteiskunnalliset yritykset vahvistavat talouden sosiaalista ulottuvuutta. On arvioitu, että talouskasvusta merkittävä osa tulee innovaatioista eli uuden tiedon luomisesta ja käytöstä. Lisäksi on voitu osoittaa, että esimerkiksi terveyshyödyillä on yhtä suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille kuin talouskasvulla. 

Globaali köyhyys koskettaa myös meitä suomalaisia. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on sen ratkaisemisessa välttämättömyys.

Sosiaalisia innovaatioita tarvitaan nyt entistä enemmän. Niiden avulla pystytään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kun sosiaalisia innovaatioita kehitetään, kuullaan erilaisten kohderyhmien tarpeita herkällä korvalla ja luodaan ihmislähtöisiä ratkaisuja. Sosiaalisten innovaatioiden kehittämistyötä johtaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, verkostoihin sekä toimiala- ja sektorirajojen ylittämiseen. 

Tarpeet ja mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi pandemioihin, ilmaston lämpenemiseen, koulutusjärjestelmiin, julkisiin palveluihin ja liikenteeseen. Ruoka- ja energiajärjestelmät ja asuinympäristömme edellyttävät innovaatioita kehittyäkseen kestävästi. Globaali köyhyys koskettaa myös meitä suomalaisia. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on sen ratkaisemisessa välttämättömyys.

Teknologistenkin innovaatioiden onnistunut käyttöönotto ja kehitys edellyttävät sosiaalisia ratkaisuja. Erityisesti yhteiskunnallisilla yrityksillä on mahdollisuus kytkeä toisiinsa sosiaalista ja teknologista innovaatiotoimintaa. 

Voit lukea sosiaalisiin innovaatioihin liittyvistä asioista lisää Usein kysytyt kysymykset -sivultamme

Lue lisää: 

Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot?