Opiskele yhteiskunnallisten yritysten ohjauksen osaajaksi  – uusi koulutus alkaa syyskuussa

Oletko yritysohjauksen ja neuvonnan ammattilainen, joka haluaa ottaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan erityispiirteet haltuunsa ja edistää yhteiskunnallisten yritysten kasvua ja menestystä? Ilmoittaudu koulutukseen!


Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja -opintojakson (5 op). Opintojakso järjestetään yhteensä 3 kertaa vuosien 2022 ja 2023 aikana. Koulutuksen aikana täydennät osaamistasi ja opit, mitä yhteiskunnallinen yritystoiminta on ja millaisin menetelmin sitä voi edistää.

Kenelle?

Opintojakso sopii erityisesti korkeakoulujen ja muiden yrityshautomoiden sekä erilaisten yrityspalvelujen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille.

Miksi?

Opintojakso vahvistaa ymmärrystä yhteiskunnallisista yrityksistä sekä niistä keinoista, joilla yhteiskunnallista yritystoimintaa edistetään. Koulutuksen aikana kerrytät työkalupakkiisi yhteiskunnallisen yritystoiminnan ohjaamisen ja neuvonnan välineitä, joita voit soveltaa työssäsi.

Opintojakson sisältö

Opintojakson suoritettuasi

  • Tiedät mitä yhteiskunnalliset yritykset ja niiden ekosysteemit ovat.
  • Ymmärrät yhteiskunnallisten yritysten oikeudellisia muotoja sekä ansainta-, rahoitus- ja johtamismalleja.
  • Osaat edistää sosiaalisia innovaatioita ja tunnistat niiden skaalaamismahdollisuuksia.
  • Tunnet yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten arvioinnin menetelmiä.
  • Tunnet osatyökykyisten työllistämisen erityispiirteitä yhteiskunnallisissa yrityksissä.

Miten?

Maksuton opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa seuraavina ajankohtina:

  • 3.10. – 16.12.2022
  • 17.1. – 29.3.2023
  • 7.9. – 17.11.2023

Opintojakso sisältää itsenäisten tehtävien ja materiaaliin tutustumisen lisäksi verkkokeskustelua muiden opintojakson opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Opintojaksoon kuuluu myös viisi yhteistä etäkokoontumista (klo 14.00–16.00): 7.9., 19.9., 3.10., 31.10. ja 14.11.

Koulutus on maksuton. Diakonia-ammattikorkeakoulu antaa opintojakson suorittaneille todistuksen.

Opintojakson asiantuntijat

Opintojakson opetusvideoilla tai koulutuksen lähijaksoilla on mukana yhteiskunnallisen yritystoiminnan, sosiaalisten innovaatioiden, johtamisen ja verkostotyön vahvoja ammattilaisia. Pääset tutustumaan heihin tarkemmin täällä.

Ilmoittautuminen

Seuraavan kerran opintojakso järjestetään 7.9.–17.11.2023. Ilmoittaudu syksyn koulutukseen tästä linkistä 1.9.2023 mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antavat Harri Kostilainen (harri.kostilainen@diak.fi, 040 501 9394) ja Ari Nieminen (ari.nieminen@diak.fi, 040 484 5625).