Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat yhteiskunnallisen yrityksen myyntivaltteja 

Yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu käyvät käsi kädessä. Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden kehittämät sosiaaliset innovaatiot pystyvät osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.


Suomella on potentiaalia ekologisuuden edelläkävijäksi 

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n uusimman raportin toinen osa julkaistiin maanantaina 28.2. Raportin mukaan tarvitsemme pikaisia toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden kehittämät sosiaaliset innovaatiot pystyvät vastaamaan osaltaan näihin tarpeisiin. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää ja sosiaaliset innovaatiot ovat uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi 2035 mennessä minkä lisäksi monilla kaupungeilla on omat ilmastotavoitteensa. 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös yrityssektorin panostuksen, ja erilaiset ilmastoratkaisut taittuvat erinomaisesti yritystoimintaan. Suomen päästötavoitteet ovat 15 vuotta edellä EU:n tavoitteista. Mikäli päästötavoitteemme toteutuvat, suomalaiset yritykset pystyvät hyödyntämään ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien vihreiden tuotteiden vientimarkkinoilla Suomen mainetta hiilineutraaliuden edelläkävijänä. 

Yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu käyvät käsi kädessä 

Ympäristövastuullisella toiminnalla yritys erottuu edukseen. Kuluttajat puntaroivat ostamiensa tuotteiden ja palveluiden eettisyyttä ja ekologisuutta. Kuluttajat ovat tarkkoja ja toivovat todistettuja ilmastovaikutuksia näennäisen ilmastovaikuttamisen sijaan. 

Sosiaalisilla innovaatioilla on potentiaalia pienentää kuluttajien hiilijalanjälkeä asumisen, liikenteen, ruoan ja muun kulutuksen osalta. Monesti ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta parantamalla edistetään myös ekologisuutta, esimerkiksi edistämällä jakamistaloutta ja yhteisöllisyyttä. Sosiaaliset innovaatiot myös vastaavat olemassa olevaan tarpeeseen, eivätkä siten luo tuotteelle tai palvelulle keinotekoista tarvetta eli kuluttajan halua hankkia tuotetta, jota ei oikeasti tarvitse. 

Motivan julkaisu Reilun kiertotalouden käsikirja: Sosiaalisesti oikeudenmukaista kiertotaloutta kunnissa avaa sosiaalisen kestävyyden ja kiertotalouden käsitteitä kuntasektorin kautta. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista mahdollisuutta merkitykselliseen elämään. 

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia yritystoiminnalle 

Sitran ja Deloitten tuore julkaisu Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista: Käsikirja yrityksille on käytännön opas oman liiketoiminnan kehittämiseen. Opas tarjoaa ratkaisuja kiertotalouteen perustuvaan hiilineutraaliin talousjärjestelmään. Kiertotaloudessa huomioidaan tuotteiden ja palveluiden ilmastotaakka koko sen elinkaaren ajan esimeriksi hyödyntämällä kierrätettyjä tai uusiutuvia, pitkäikäisiä, korjattavia ja käytön jälkeen uusiokäytettäviä tai maatuvia raaka-aineita. Oppaan mukaan kiertotalouden liiketoimintamallit voivat lisätä liiketoiminnan tuoton jopa seitsenkertaiseksi raaka-aineita tuhlaaviin lineaarisiin liiketoimintamalleihin verrattuna. Pitkäikäiset tuotteet kasvattavat palveluiden ja vahvojen asiakassuhteiden merkitystä, kun esimerkiksi tarjotaan vanhoille tuotteille huoltoa ja korjausta uuden tuotteen ostamisen sijaan. Kestävien ratkaisujen löytäminen on yksi tapa kehittää yritystoimintaa, vaikka ekologisuus ei olisikaan yrityksen päätavoite. 

Esimerkiksi näille ekologista kestävää kehitystä edistäville yrityksille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, joka työllistää osatyökykyisiä sekä myy kierrätystuotteita kuluttajille ja konsultointipalveluita yrityksille, 
  • Upcycler Helsinki, joka myy ja lainaa kestävää muotia sekä tarjoaa vastuullisuusviestinnän palveluita, 
  • Kanresta Oy, jonka ravintoloissa suositaan lähiruokaa ja luomua ja 
  • Omenasieppari Oy, joka työllistää osatyökykyisiä ja ennaltaehkäisee ruokahävikkiä tuottamalla ylijäämäomenista mehua. 

Suomen Ekoyrittäjät ry edistää ympäristövastuullista yritystoimintaa ja tarjoaa listan vastuullisista yrityksistä. 

Onko sinulla yhteiskunnallinen yritys, jossa edistät ilmastokestävyyttä? Ilmoittaudu datasivustollemme! 

Lue lisää 

Onko sinulla yhteiskunnallinen yritys? 

Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot? 

Usein kysyttyjä kysymyksiä yhteiskunnallisista yrityksistä