Voiko yhdistys olla yhteiskunnallinen yritys?

Entä voiko säätiö olla sellainen? Ovatko kaikki ns. kolmannen sektorin toimijat yhteiskunnallisia yrityksiä?


Yhdistys tai säätiö voivat olla yhteiskunnallisia yrityksiä, jos
1) niillä on liiketoimintaa ja 2) niiden liiketoiminnan ensisijaisena tehtävänä on jonkin yhteiskunnallisen tai ekologisen päämäärän edistäminen sekä 3) tämä päämäärä on kirjattu yhtiöjärjestykseen tai perustamisasiakirjaan.

Yhteiskunnallinen yritys ei siis rajoitu mihinkään toimialaan tai yhtiömuotoon. Se voi olla esimerkiksi osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys siinä missä osakeyhtiökin.
Yhteiskunnalliset yritykset ovat yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita, jotka käyttävät valtaosan voitoistaan tavoitteidensa mukaisten yhteiskunnallisten päämäärien toteuttamiseen. Kaikki kolmannen sektorin toimijat eivät ole yhteiskunnallisia yrityksiä.

Yhteiskunnallinen yritys määrittelee yhteiskunnallisen päämääränsä itse. Tavoite voi olla mikä tahansa, kunhan se edistää hyvinvointia, ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia tai esimerkiksi parantaa ympäristön tilaa.

Tyypillisesti yhteiskunnallisen yrityksen päämäärä liittyy ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa, maaseudun elinvoiman ylläpitämiseen ja ekologisiin kysymyksiin.
Yhteiskunnallinen yritys ei ole rajattu mihinkään yhtiömuotoon. Se voi olla osakeyhtiön lisäksi esimerkiksi osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys. 

Jotta yhdistys voisi olla yhteiskunnallinen yritys, sillä pitää siis olla liiketoimintaa. Joskus yhdistys voi myös yhtiöittää palvelutoimintansa osakeyhtiöksi. Yhdistyksen omistama osakeyhtiö voi olla yhteiskunnallista yritystoimintaa siinä tapauksessa, että yhteiskunnallisen yrityksen edellytykset (ks. kohdat 1–3) toteutuvat.

Voit lukea tarkemmin yhteiskunnallisista yrityksistä Usein kysytyt kysymykset -sivultamme.

Lue lisää:

Yhteiskunnallisten yritysten strategia (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:4)
Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt (TEMatiikkaa-blogi 22.3.2021)