Rahoituspolut


Yhteiskunnallisella yrityksellä ei ole erillisiä rahoitusmekanismeja. Ne kokoavat rahoitusta samoilla tavoilla kuin muutkin yritykset, ja rahoitus voi koostua monista eri lähteistä.

Yhteiskunnallisten yritystoiminnan ydintä on uusien palveluiden ja toimintamallien kehittäminen. Palveluiden kehittämiseen on kuitenkin saatavilla erityisesti sosiaalisia tai ekologisia teemoja korostavia rahoituksia. Myös julkista avustusrahoitusta voi käyttää kehittämistyöhön, mutta liiketoimintaa yleishyödylliseen toimintaan suunnatulla rahoituksella ei saa tehdä. Liiketoiminta tulee harjoittaa erillisessä yhtiössä tai eriyttää se huolellisesti käytännön toiminnassa ja kirjanpidossa.

Tunnista, missä vaiheessa oma yritystoimintasi on. Tutustu sen jälkeen tarkemmin esimerkkeihin mahdollisista rahoituskanavista. Infolaatikoista löydät lisätietoja erilaisista rahoitustyypeistä. Kattavamman listan erilaisista rahoitustyypeistä löydät YYO:n rahoituskatsauksesta.