Rekrytoinnin tuki

Erilaiset apukeinot helpottavat osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden palkkausta. Voit työnantajana saada tukea sekä työntekijän rekrytoimiseen ja palkkaukseen että hänen tarpeidensa huomioimiseen työpaikalla. Osatyökykyinen henkilö pystyy antamaan työpanoksensa, kunhan työtehtävät vastaavat hänen työkykyään.

Rekrytoinnin rahalliset tuet

Työnantaja voi saada tukea sekä työntekijän rekrytoimiseen ja palkkaukseen että hänen tarpeidensa huomioimiseen työpaikalla.
Lue lisää

Muu tuki rekrytointiin

Työllistämiseen voi saada apua erilaisista työnantajalle tarkoitetuista palveluista. Tämä ammattilaisten apu pitää sisällään esimerkiksi avun eri tukien hakemiseen ja niihin liittyvään raportointiin.
Lue lisää

Tuki osaavan työntekijän löytämiseen

Osatyökykyisiä henkilöitä voi löytää töihin ottamalla yhteyttä paikalliseen TE-palveluun tai oman kunnan työllisyyspalveluihin sekä hyödyntämällä erilaisia hankkeita, jotka etsivät yrityksiä yhteistyökumppaneiksi.
Lue lisää