Muistilista rahoituksen hakijalle – mihin ja mistä rahoitusta yrityksellesi?

Yritys tarvitsee rahoitusta toimintansa eri vaiheissa. Yhteiskunnallisilla yrityksillä ei ole Suomessa erityisasemaa, vaan niiden täytyy olla muiden yritysten tavoin taloudellisesti kannattavia. Ne myös hakevat rahoitusta samoilla tavoilla kuin muut yritykset. Lue artikkelistamme viisi askelta taloudellisesti kestävään toimintaan.


1 Kartoita rahoitustarpeet jo suunnitteluvaiheessa

Tavanomaisten alkuvaiheen rahoitustarpeiden kuten perustamisen kulujen ja alkuinvestointien jälkeen yhteiskunnallinen yritys tarvitsee rahoitusta muuhunkin. Yhteiskunnallisen päämäärän parhain mahdollinen toteutustapa vaatii vaikuttavuuden ennakkoarviointia sekä eri kohde- ja sidosryhmiä osallistavaa suunnitteluprosessia. Uudella yrityksellä on harvoin kaikki tarvittava osaaminen, joten kannattaa pitää mielessä mahdollisuus ostaa asiantuntijapalveluja.

Yrittäjille tarkoitetut hautomot ja kiihdyttämöt voivat auttaa toiminnan käynnistämisessä ja eteenpäin viemisessä. Myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää hautomo- ja kiihdyttämöpilotteja.

Suunnittelu- ja kehittämispanostuksia tarvitaan alkuvaiheen jälkeen, kun yhteiskunnallista yritystä kehitetään, laajennetaan tai skaalataan tai kun tavanomaisen yrityksen toimintaa muutetaan yhteiskunnalliseksi.

Yritysmentoritoimintaa on monella alueella. Mentori voi tarjota apua ja tukea yhteiskunnalliselle yritykselle, vaikkei olisikaan perehtynyt juuri yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen.

Apua ja sparrausta kannattaa pyytää oman alueen Uusyrityskeskuksesta. Nämä palvelut ovat maksuttoimia ja luottamuksellisia. Uusyrityskeskuksen sivuilta löytyy oppaita ja paikallisten Uusyrityskeskusten yhteystiedot. Myös Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES listaa sivuillaan toimijoita, jotka tarjoavat yritysneuvontaa. Jos olet Suomen yrittäjien jäsen, voit löytää mentorin jäsenpalvelun kautta. Nämä yritysneuvojat eivät välttämättä ole yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntijoita, mutta he osaavat auttaa laajasti liiketoiminnan suunnittelussa, rahoituksessa ja yritystoiminnan käynnistämisessä.

2 Voit vaikuttaa rahoitustarpeeseen valitsemalla yritykselle sopivan liiketoimintamallin

Liiketoimintamallin valinta vaikuttaa yrityksen rahoitustarpeeseen. Kertainvestoinnin rahoitustarpeen voi välttää esimerkiksi vuokraamalla tai liisaamalla laitteistoja.

Avoimilla markkinoilla toimiva yhteiskunnallinen yritys joutuu sopeutumaan vallitseviin toiminta- ja kauppatapoihin. Käyttöpääoman tarvetta pystyy pienentämään nopealla tai jopa ennakkolaskutuksella tai sitomalla asiakkaat pysyvämpään jatkuvaan laskutukseen. Ennakkolaskutus tarkoittaa, että asiakas maksaa tuotteen tai palvelun ennen toimitusta.

Näillä toimintatavoilla voidaan usein pienentää liiketoiminnan taloudellisia riskejä.

3 Arvioi omarahoituksen mahdollisuudet

Koko yrityksen rahoitustarve katetaan harvoin perustajien ja omistajien omarahoituksella. Vaikka käyttökelpoisia varoja olisi, arvioi huolellisesti omien sijoitustesi riskit.

Pitempään toimineella yrityksellä itsellään saattaa olla kertyneitä varoja, joita voidaan käyttää uusiin investointeihin ja kehittämismenoihin. Yhteiskunnallisen yrityksen kohdalla suurin osa tuloksesta käytetään aina yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen. Tämä voi tapahtua jättämällä tulokset tilinpäätöksessä taseeseen suunnitelmallisesti, kerryttämään puskuria tai ennakoitua käyttötarkoitusta varten. Tase ilmaisee yrityksesi varat ja velat.

4 Selvitä ulkopuolinen rahoitus

Usein yritys tarvitsee investointeihinsa ja kehittämisponnistuksiinsa ulkopuolista rahoitusta. Yhteiskunnalliset yritykset saavat ulkopuolista rahoitusta samoin ehdoin kuin muutkin yritykset. Tavallisen pankkirahoituksen lisäksi on olemassa erilaisia erityisrahoituksia ja kehittämistukia. Tutustu kattavaan listaamme erilaisista rahoitusratkaisuista.

Eri rahoitusmuotojen ehdot ja riskit vaihtelevat. Kannattaa selvittää rahoituksen usein vaatimat vakuudet, jotka vaihtelevat henkilötakauksista yrityksen osakkeisiin ja omaisuuteen. Arvioi huolellisesti ulkopuolisen rahoituksen riskit.

5 Laadi rahoitussuunnitelma osana liiketoimintasuunnitelmaa

Käytä reilusti aikaa rahoitustarpeen arvioimiseen. Arvioi kulusi niin tarkasti kuin mahdollista. Voit hyödyntää liiketoimintasuunnitelmissa olevaa rahoitusosiota ja tarpeen mukaan erillisiä rahoitussuunnitelmia. Liiketoimintasuunnitelman laatimisen ja päivittämisen yhteydessä rahoitussuunnittelu kytkeytyy yrityksen toiminnan kokonaisuuteen. Voit hyödyntää suunnittelussa tiivistä yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamallipohjaa (pdf) tai muita liiketoiminnan rahoitussuunnitteluun tarkoitettuja työkaluja. Täytä tarvittaessa useampi liiketoimintamallipohja, jotta näet millainen ansaintalogiikka palvelisi yrityksesi tarkoitusta parhaiten.

Jos ennakoit merkittäviä rahoitustarpeita jo yrityksen perustamisvaiheessa, on mahdollista sopia omistajien kesken esimerkiksi vakuuksien antamisen periaatteista osakeyhtiön osakas- ja osuuskunnan jäsensopimuksessa.

Tarkat liiketoimintasuunnitelmat ja huolellisesti tehdyt laskelmat ovat edellytys rahoituksen hankkimiselle riippumatta siitä aiotko hakea starttirahaa, julkista rahoitusta vai etsitkö sijoittajia investoimaan yritykseesi.

Lisätietoja

Kiinnostuitko yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä? Ota yhteyttä, me autamme alkuun pääsyssä!

Rahoitusratkaisuja-koontisivu

Yrittäjän materiaalipankki

Mitä rahoitusmahdollisuuksia innovaatiotyöhön voi hyödyntää?

Yhteiskunnallinen yritys tekee kannattavaa bisnestä

Yrittäjän materiaalipankki