Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia monilla eri aloilla

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat laajasti erilaisilla toimialoilla. Toisaalta toimiala itsessään ei tee yrityksestä automaattisesti yhteiskunnallista. Oleellista on sitoutuminen yhteiskunnallisten vaikutusten edistämiseen liiketoiminnan keinoilla.


Yhteiskunnallinen yritys luo ratkaisuja johonkin yhteiskunnalliseen tai ekologiseen ongelmaan liiketoiminnan keinoilla. Toisin sanoen yhteiskunnallinen yritys yhdistää kannattavan liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelun.

Tunnettuja suomalaisia yhteiskunnallisia yrityksiä ovat mm. Diakonissalaitos, Yliopiston Apteekki, Validia Oy, Ensi ja turvakodit ja Lasten päivän säätiön ylläpitämä Linnanmäki. 

Yhteiskunnallisia yrityksiä on kaikilla toimialoilla

Yrityksen yhteiskunnallinen päämäärä voi tarkoittaa esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemistä, hyvinvoinnin edistämistä laajasti, laadukkaampia ja ihmislähtöisiä palveluja tai ympäristöongelmien vähentämistä ja poistamista.  Päämäärä ei kuitenkaan vielä kerro toimialasta, jolla yritys toimii.

Yhteiskunnallisia yrityksiä toimii kaikilla toimialoilla. Tyypillisiä toimialoja ovat esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • työllistämistoiminta
  • kiertotalous toimialat kuten uudelleenkäyttö
  • koulutus
  • erilaiset yhteiskunnan infrastruktuuriin liittyvät peruspalvelut, kuten jätehuolto, energia ja vesi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut suurin toimiala

Suomalaisista yhteiskunnallisista yrityksistä lähes 40 prosenttia toimii sosiaali- ja terveysalalla, ja eurooppalaisissa selvityksessä sosiaali- ja terveys ala on tyypillisin yhteiskunnallisten yritysten toimiala. Suurimpia toimialoja ovat erilaiset asumispalvelut, sosiaalihuollon avopalvelut ja lasten päivähoito.

Viola-kotiyhdistys tarjoaa asumispalveluja noin 150 iäkkäälle ihmisille Tampereella. Lisäksi yhdistys tarjoaa erilaisia palveluja kotona asumisen tukemiseen eli saatavissa on esimerkiksi lähitori- ja ravintolatoimintaa, kotihoitoa, päiväkeskustoimintaa sekä allas- ja kuntoutustoimintaa.

Ruokaa ja arjen taitoja vähävaraisille perheille

Sosiaalisia tavoitteita voidaan edistää myös monien muiden toimialojen alla, kuten kaupan alalla. Venner Oy on yhteiskunnallinen ruokakasvatusyritys, joka auttaa vähävaraisia lapsiperheitä ravitsevan ruoan avulla. Yritys toimittaa sesonkiruokalaatikoita yrityksille ja yksityisille kuluttajille pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Jokainen ostettu ruokalaatikko mahdollistaa 3 ateriaa vähävaraisille perheille toimitettaviin laatikoihin. Ruokalaatikon voi myös tilata suoraan vähävaraiselle perheelle. Perheet etsitään yhteistyössä järjestöjen ja säätiöiden kanssa.

Vennerin toiminta osoittaa sen, miten pelkkä toimiala ei tee mistään toimijasta yhteiskunnallista yritystä. Tärkeää on yrityksen missioon kiteytetty olemassaolon tarkoitus. Vennerin kohdalla se on terveyserojen ja huono-osaisuuden vähentäminen sekä ravinnepuutosten ehkäiseminen vähävaraisissa lapsiperheissä.

Maaseudun elinvoiman vahvistaja ja palvelujen turvaaja

Yhteisöllisellä yhteiskunnallisella yrittämisellä voidaan vahvistaa maaseudun elinvoimaa. Usein taustalla on kyläyhdistysten huoli vähenevistä palveluista ja toiminnasta, jota on vaikea ylläpitää vain vapaaehtoisten voimin. Aktiivisten yhteisöjen perustamat yritykset tuottavat monipuolisesti paikallisista tarpeista lähteviä palveluita.

Eskolan kyläpalvelu Oy tuottaa erilaisia kyläpalveluja Eskolan kylällä Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla. Monipalveluyritys tarjoaa mm. päivähoitoa, kotipalveluja ja ruokapalveluja sekä luento- ja matkailupalveluja. Eskolan Kyläpalvelun omistaa 130 nykyistä ja entistä kyläläistä ja muuta toiminnan kannattajaa.

Yrityksen toiminta sai alkunsa, kun Kannuksen kaupunki teki päätöksen kyläkoulun ja päiväkodin lakkauttamisesta. Haasteellinen tilanne johti kyläläisten aktivoitumiseen ja yhteisölliseen ponnistukseen oman kylän palvelujen turvaamiseksi.

Tukea työllistymiseen

Yhteiskunnallisten yritysten kenttä sisältää paljon työllistämisen päämääräkseen ottaneita yrityksiä, jotka sekä tarjoavat työpaikkoja erilaisissa alihankinta tehtävissä, harjoittavat henkilöstövuokrausta ja tarjoavat erilaisia työhönvalmennuspalveluita. Yritysten toimialat vaihtelevat merkittävästi.

Tampereen Sarka Oy on 2011 perustettu Tampereen kaupungin omistama yhteiskunnallinen yritys.  Sarka tuottaa henkilöstövuokrauksen, siivouksen ja huoltoryhmän palveluita. Yrityksen olemassaolon tarkoitus on kuitenkin osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen sekä heidän jatkotyöllistymisensä tukeminen työhönvalmennuksen avulla.

Inhimillistä työtä ja kulttuuria

Suomessa on myös pitkä perinne työosuuskuntatoiminnasta, jota voidaan pitää yhteiskunnallisena yrittäjyytenä.  Nämä henkilöstöomisteiset osuuskunnat yleistyivät 1990-luvun laman aikana, jolloin työttömät pyrkivät työllistymään satunnaisiin ja osa-aikaisiin työtehtäviin.

Työosuuskunnat vastaavat tänä päivänäkin työn murroksen tuomiin haasteisiin. Työosuuskunnat ovat usein eri ammatinharjoittajien perustamia kuten kulttuurin alan toimijoita, mutta ne voivat toimia myös yleisesti henkilöstövuokrauksen toimialalla.

Luovalla alalla toimiva Osuuskunta Lilith on yksi suurimpia kulttuurialan työosuuskuntia, joka työllistää yli 400 alan ammattilaista, graafisista suunnittelijoista, valokuvaajiin ja audiovisuaalisen tuotannon osaajiin.  Lilith on perustettu pirstaleiselle luovalle alalle turvaamaan itsensä työllistäjien taloudellista ja sosiaalista asemaa.  

Kiertotaloutta edistämässä

Kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta on ollut kasvussa, ja kiertotalouden edistäminen on nähty tärkeäksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemisessä.  Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti uusia tuotteita, vaan kuluttaminen perustuu tuotteiden jakamiseen, vuokraamiseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. 

Upcycler Helsingin toiminnan tavoitteena on edistää kestävämpää muodin tuottamista kiertotalouden keinoin. Upcycler on uusiomuodin verkkokauppa, joka myy valikoimassaan suomalaisten yritysten tuotteita. Valikoima koostuu tuotteista, joissa kierrätetty, ylijäänyt tai muuten jätteeksi joutuva on saanut uuden elämän. Tavoitteena on, ettei toiminta lisää uuden raaka-ainetuotannon määrää maailmassa.

Perinteisesti yhteiskunnallista yritystoimintaa on paljon uudelleenkäytön toimialoilla. Useat toimijat yhdistävät ekologisten tavoitteiden lisäksi osatyökykyisten tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämisen osaksi liiketoimintamalliaan.   

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus on jo 1990 perustettu yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteet ovat sekä sosiaalisia, että ekologisia. Tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta ja lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.

Kierrätyskeskuksella on 11 kierrätysmyymälää ja verkkokauppa, joissa myydään kaupunkilaisten lahjoittamia kierrätystavaroita ja uusiotuotteita. Lisäksi toimintaan kuuluu niin lainaamista kuin tavaroiden huoltamistakin. Lisäksi kierrätyskeskuksen toimintaan liittyy vahvasti valmentava työllistäminen, jossa tavoitteena on tarjota koulutusta ja polkuja työelämään. Yrityksessä työskentelevistä n. 450 henkilöstä aina vähintään 30 prosenttia on osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä.

Datasivusto tarjoaa tietoa

Kesäkuussa julkaistu yhteiskunnallisten yritysten datasivusto kokoaa yhteen tietoa ja tilastoja yhteiskunnallisista yrityksistä. Sivustolla voi tutkia yhteiskunnallisia yrityksiä esimerkiksi toimialan, koon, alueen sekä yhtiömuodon perusteella. Tutustu datasivustoon täällä!

Lisätietoa: