Yhteiskunnalliset yritykset tutuksi – Lapissa hankehaku käyntiin

Rovaniemellä käytiin vilkasta keskustelua yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Marraskuussa avautunut ESR+ -haku kiinnosti osallistujia. Työpajan keskustelun myötä syntyi idea yhteiskunnalliseen yritykseen liittyvästä yhteishankkeesta.Tilaisuudessa nousi esille monipuolisia näkökulmia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Erityisasiantuntija, Marko Palmgren Lapin sosiaalinen kädenjälki -hankkeesta (Lapin AMK) kertoi Lapin sosiaalisesti kestävästä taloudesta, mikä on kirjattu jopa mukaan Lapin maakuntasopimukseen. Teeman ympärille on muodostunut jo laaja hankeperhe.

Lapin Marttojen toiminnanjohtaja Liisa Karppinen nosti esille heidän tärkeän työn nuorille tarjottavasta taloustaitokurssista. Karppinen tulikin suoraan kurssilta pitämään omaa puheenvuoroaan Lapin aluetilaisuuteen.

Eduron kehittämisasiantuntija Elina Ylianttila korosti, kuinka tärkeää työllisyystoimijoiden olla heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukena. Eduro myös osaltaan tekee tätä työtä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Ville Mehtälä esitteli Pohjois-Suomen ESR+ -rahoitushakua. Mehtälä antoi hyviä vinkkejä rahoitushaun tekemiseen. Tärkeä vinkki on muun muassa se, että on hyvä olla yhteydessä jo hakuvaiheessa ELY-keskukseen, jotta rahoitushakemuksesta löytyy kaikki tarvittava tieto.

Osallistujia kiinnosti konkreettiset esimerkit yhteiskunnallisesta yrittämisestä sekä liiketoimintaosaamisen ja hankintaosaamisen kehittäminen.

Lapin aluekoordinaattori Annika Sipola Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen –koordinaatiohankkeesta esitteli yhteiskunnallisten yritysten määritelmää ja erityispiirteitä. Tarkoituksena oli tuoda esiin yhteiskunnallisten yritysten toimintaa Lapissa ja sitä, minkälaisia yhteiskunnallisia tavoitteita voidaan edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden kautta.

Tilaisuuden järjestivät Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus ja Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke.