Verkkopalvelu yhdistää mielenterveyden ammattilaiset ja apua tarvitsevat

Minduu-verkkopalvelun avulla psykoterapeutit ja apua hakevat ihmiset löytävät toisensa. Eettiset periaatteet ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden malli ovat olleet osa palvelun kehittämistä alusta asti. Helpompi avun hakeminen on ensimmäinen askel kohti yhteiskuntaa, joka tukee mielenterveyttä.


Kuvassa psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Helena Service sekä toimitusjohtaja Henri Valvanne.

Pääsy omaan tilanteeseen sopivan psykoterapeutin vastaanotolle saattaa olla pitkä ja vaikea tie. Yhteystietojen etsiminen ja avoimien tapaamisaikojen kartoittaminen vaativat voimavaroja, jotka apua eniten tarvitsevilta ihmisiltä usein uupuvat. Henri Valvanne tunnisti tämän ongelman oman kokemuksensa kautta ja päätti, että se täytyy ratkaista. Ratkaisu oli hänelle ilmiselvä: palveluntarjoajien ja apua tarvitsevien ihmisten täytyy löytää toisensa helpommin.

Yhteiskunnallinen yritys tuntui luonnolliselta välineeltä ongelman ratkaisemiseen. Vuonna 2012 idean pohjalta syntyivät AtCare Oy ja Minduu-verkkopalvelu, joka lupaa olevansa Suomen paras terapeuttihaku.

Minduu-palvelussa psykoterapeutit luovat itselleen profiilin ja hallinnoivat ajanvarauskalenteriaan. Keskusteluapua hakevat asiakkaat etsivät näiden profiilien perusteella itselleen sopivan ammattilaisen hakutoiminnon avulla, ja pystyvät lähettämään oitis yhteydenottopyynnön tai varaamaan seuraavan vapaan ajan. Keskusteluapua hakeva asiakas ei maksa hakutyökalun tai varauskalenterin käytöstä, vaan palvelun kulut katetaan ammattilaisten käyttöliittymän maksullisilla ominaisuuksilla.

Palvelu hyödyntää olemassa olevia kohderyhmiä ja rakenteita uudella tavalla. Ammattilainen ja asiakas löytävät toisensa palvelun avulla, mutta itse terapia ja siihen liittyvä paperityö voi jatkua palvelun ulkopuolella. Liikeidea on sosiaalinen innovaatio, mutta monien muiden sosiaalisten innovaatioiden tavoin sitä ei luotu innovaatioiden viitekehys mielessä.

Hyvät ideat jalostuvat tiimissä

Ennen yrityksen perustamista Valvanne tutki eri lähteistä tietoa mielenterveystyön palvelujärjestelmästä. Sen lisäksi hän koki, että tarvitsee mukaan myös mielenterveyden ammattilaisen.

– Hyvät ideat ei jalostu ilman hyvää tiimiä. Toivon, että olisin koonnut tiimini vielä varhaisemmassa vaiheessa, Valvanne kertoo.

Yrityksen ydintiimissä työskentelee tällä hetkellä Valvanteen lisäksi kolme ohjelmistokehittäjää, asiakasvastaava sekä psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti.

Alkuvaiheessa yhteistyö tunnettujen tahojen kanssa auttoi rakentamaan uskottavuutta.

– Olet vielä ulkopuolinen, kun esittelet uutena toimijana koko alan mullistavan liikeidean. Yhteistyökumppanit avaavat ovia, esimerkiksi Minduusta tiedotettiin ammattilaisille psykoterapeuttiliittojen kautta

Pidä kiinni omasta visiostasi

Liiketoiminnan alettua idea jatkojalostui useassa kiihdyttämössä, muun muassa Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämössä ja terveysalan start-up-kiihdyttämö Verticalissa. Yritysmaailman ymmärrys yhteiskunnallisista yrityksistä ja sosiaalisista innovaatioista on kasvanut vuosien mittaan.

– Kuuntele omaa intuitiotasi ja pidä kiinni omasta visiostasi. Saat monenlaista palautetta ja kehitysehdotuksia liikeideallesi. Muista kuitenkin, että sinä olet yleensä parhaiten perehtynyt ongelmaan, jota ratkaiset. Ulkopuolisilta asiantuntijoilta saa hyviä neuvoja, mutta heitä pitää pystyä myös haastamaan, Valvanne kertoo.

Kuten muutkin sosiaaliset innovaatiot, Minduu-palvelu on syntynyt kokeilemisen mallin kautta. Palvelua testattiin kevyesti ja käytöstä kerättiin palautetta jo varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoden puolella psykoterapeuttihakua päivitetään käyttäjälähtöisemmäksi ja palveluun tuodaan uusia ominaisuuksia.

– Ei tarvitse olla heti valmista.

Ylpeytenä eettiset periaatteet

Mielenterveyden haasteet uhkaavat hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Tällä hetkellä mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy. MTKL:n kyselyssä suomalaisista yli puolet luottaa siihen, että keskusteluapu kuten psykoterapia sopii erittäin hyvin mielenterveysongelmien hoitamiseen.

Minduu-palvelu on ohjannut kymmeniä tuhansia käyttäjiä avun äärelle. Valvanne kokee, että AtCare Oy on saavuttanut tavoitteensa, mutta työ mielenterveyden edistämisen parissa ei lopu. Koko palvelujärjestelmää täytyy muuttaa siten, että eri tasoista tukea tarvitsevat ihmiset löytävät sieltä itselleen sopivan terapiamuodon. Pitkällä tähtäimellä yritys ajaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta, jossa rakenteet, ajattelu ja kulttuuri muuttuvat yhteisöllisemmiksi ja tukevat ihmisten hyvinvointia.

– Olen ylpeä siitä, että olemme pystyneet pitämään kiinni eettisistä periaatteista ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mallista.

Minduu-palvelua on alusta asti kehitetty yhtiömuotoisena. Osakeyhtiö on ollut tälle toimintamallille sopiva toteutustapa, koska se ei ole riippuvainen avustuksista ja muutokset pystytään tekemään hyvin nopeasti.

Yrityksen käynnistäminen ei vaatinut suurta alkurahoitusta, vaan liiketoiminta alkoi omalla rahoituksella, koska sillä ei juuri ollut kuluja. Myöhemmin palvelua kehitettiin joukkorahoituskierroksen ja yksityishenkilöiden pienten summien turvin. AtCare Oy:llä ei ole enkelisijoittajia tai pääomasijoittajia, jotta tiimi pystyy pitämään langat käsissään.

Teksti: Emmi Nääppä

Lue lisää

Yritystarina: Ravitsemuksen tasa-arvoa lapsiperheille

Yritystarina: Kaverisovellus pyrkii vähentämään yksinäisyyttä

Yritystarina: Diakon – arvot työn tekemisessä

Muistilista sosiaalisen innovaation kehittäjälle

Mitä mahdollisuuksia sosiaaliset innovaatiot tarjoavat liiketoimintaan?