Muistilista sosiaalisen innovaation kehittäjälle

Kun kehität sosiaalista innovaatiota, voit antaa sille parhaat mahdolliset edellytykset huomioimalla tietyt asiat. Tämä muistilista antaa sinulle menestyksen siemenet kestävään toimintaan, jota pystyy myöhemmin laajentamaan.


Sosiaaliset innovaatiot ovat uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Sinulla saattaa olla jo sosiaalinen innovaatio liikeideana tai vilkkaassa toiminnassa, vaikka termi sosiaalinen innovaatio olisikin uusi tuttavuus. Sosiaalinen innovaatio ei ole uusi konsepti, mutta sitä on alettu määrittää ja tutkia vasta lähivuosina.

1 Perehdy pulmaan, jota ratkaiset 

Toimintasi vastaa suorasti tai epäsuorasti yhteiskunnalliseen pulmaan, jonka olet havainnut ympärilläsi. Ketä tämä ongelma koskettaa? Miten laaja ongelma on? Koko maailmanlaajuinen kuten ilmastonmuutos tai onko se keskittynyt omalle paikkakunnallesi kuten lasten harrastusmahdollisuuksien puuttuminen? Onko ongelma pysyvä, pitkäkestoinen vai lyhytkestoinen? Miten laajasti pystyt omalla liiketoiminnallasi puuttumaan kyseiseen ongelmaan? 

Kun tunnet yhteiskunnallisen ongelman laajemmat syyt ja vaikutukset, osaat paremmin ennakoida haasteet ja välttää toimintasi ei-toivotut negatiiviset vaikutukset kohdeyleisöön tai toiminta-alueeseen. Kaikki liikeideat eivät aina saa tuulta alleen, ja silloin on hyvä palata alkuun. Minkä muutoksen haluat saada aikaan yhteiskunnassa? Voitko lähestyä tätä päämäärää jollain toisella tavalla? 

2 Ennakoi, miten innovaatio elää ajassa 

Jotkut yhteiskunnalliset pulmat ovat pysyviä. Ihmiset tarvitsevat aina turvallisen kodin, ravitsevaa ruokaa ja yhteisön, johon kuulua. Toiset pulmat muuttavat muotoaan tai väistyvät ajan myötä. Silloin myös ratkaisun täytyy elää ajassa. Innovaatiotoimintaan kuuluu kokeilu ja jatkuva kehittäminen. 

Mieti omia onnistumisen mittareitasi. Pyritkö liiketoiminnallasi poistamaan kyseisen ongelman kokonaan vai pystytkö helpottamaan sen seurauksia? Mieti, millainen vaikutus liiketoiminnallasi olisi menestyessään vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä tai viidenkymmenen vuoden päästä. Jos sinulla on jo liiketoimintaa, voit miettiä aikaansaamiasi lyhyen aikavälin vaikutuksia ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Vaikutuksia ja vaikuttavuutta voi hahmottaa vaikuttavuusketjun (pdf) avulla.

3 Varmista toiminnan jatkuvuus 

Onko sinun organisaatiollasi muita toimintoja ja tulonlähteitä vai keskittyykö liikeideasi pelkästään tämän innovaation edistämiseen? Miten nopeasti toimintasi pystyy olemaan taloudellisesti kestävällä pohjalla? Nämä tiedot kirjataan myös uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan laskelmineen. Arvioita kannattaa tehdä realistisesti, ja pyytää tarvittaessa apua neuvontapalveluista. Oman toiminnan kestävyys täytyy turvata tinkimättä toimintamallin laadusta tai sen kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta toiminta-alueeseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan. 

Millaisia henkilöresursseja innovaation kehittämiseen on saatavilla? Onko työvoima vakituista vai määräaikaista? Onko sosiaalisen innovaation toteuttamista varten tietty henkilö, joka pitää langat käsissään? 

Yksi sosiaalisten innovaatioiden piirteistä on verkostojen hyödyntäminen. Yhteistyökumppanien löytäminen, valitseminen ja sitouttaminen on erittäin tärkeää, jos toimintasi toteutuminen on riippuvaista heistä. Kannattaa varmistaa, että myös heillä on resursseja jatkaa innovaatiotyössä pitkällä tähtäimellä. Yhteistyökumppanien ei tarvitse olla yhteiskunnallisia yrityksiä, ja organisaatiot voivat olla eri sektoreilta, jos käytettävä rahoituslähde ei rajaa sektorirajoja ylittävää toimintaa. 

Onko toiminnan asiakaskunta pysyvää vai vaihtuvaa? Mikäli haet jatkuvasti uusia asiakkaita, kannattaa varata resursseja verkostoitumiseen ja markkinointiin. 

4 Kehitä sosiaalinen innovaatio ihmiseltä ihmiselle 

Ihmislähtöinen toiminta on vankalla pohjalla. Sen kehittämisessä huomioidaan kohderyhmä heidän omassa arkitodellisuudessaan alusta alkaen. Jos esimerkiksi valmennat tuoreita vanhempia työelämään, kannattaa toiminnassa huomioida pikkulapsiperheen rajoitteet. 

Voit hyödyntää toimintasi kehittämisessä palvelumuotoilun oppeja. Hyvinkin suunnitellussa toiminnassa tulee yllätyksiä. Ole valmis hiomaan liiketoimintaasi varsinkin alkuvaiheessa. 

Yhteistyökumppanin kanssa toimiessa kannattaa varmistaa, että tieto kulkee kaikille mukana oleville henkilöille. Ihmiset, joiden kanssa olet sopinut ja suunnitellut toimintaa eivät ehkä ole samoja, jotka osallistuvat toimintaan. 

Oletko pohjannut liiketoimintasi paikallisen vai laajemman yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen? Voiko toimintasi laajentua tarvittaessa uuteen kohderyhmään tai uudelle toiminta-alueelle? Jos sosiaalinen innovaatiosi menestyy, voit tutustua erilaisiin tapoihin skaalata sitä laajemmalle. Voit esimerkiksi laajentaa omaa liiketoimintaasi tai tarjota toimintamalliasi muiden käyttöön vapaasti tai tietyin rajoituksin. Tutustu eri tapoihin suojata innovaatiosi (pdf).

Lue lisää 

Pohdituttavatko oman sosiaalisen innovaatiosi mahdollisuudet? Ota yhteyttä neuvontapalveluihimme! Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta yrityksille ja yhteisöille yritysmuodosta tai toimialasta riippumatta. Liiketoimintaa käynnistäviä yhteiskunnallisia yrityksiä voidaan sparrata mm. liiketoimintaidean kirkastamisessa, verkostojen löytämisessä ja vaikuttavuusketjujen rakentamisessa.

Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot? 

Mitä mahdollisuuksia sosiaaliset innovaatiot tarjoavat liiketoimintaan? 

Mitä rahoitusmahdollisuuksia innovaatiotyöhön voi hyödyntää? 

Asiantuntijalta-juttusarja: Kuinka antaa suojaa sosiaalisille innovaatioille? 

Mitä tulee ottaa huomioon omaa sosiaalista innovaatiota suojatessaan? 

Usein kysyttyjä kysymyksiä sosiaalisista innovaatioista