Mentorit yhteiskunnallisen yrittäjän tukena

Kokeneen yhteiskunnallisen yrittäjän tai yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteet tuntevan asiantuntijan tuki on kullanarvoisen tärkeää uudelle yhteiskunnalliselle yrittäjälle. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen mentoriverkosto tuo yhteen alan asiantuntijat ja yrittäjät.


Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita liiketoiminnan keinoin. Yhteiskunnallisen yrityksen tavoite voi olla esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen tai ruokajätteen vähentäminen.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteensa takia yhteiskunnallisen yrittäjän tarpeet ovat erilaisia perinteisiin yrityksiin verrattuna. Yrittäjä joutuu tasapainoilemaan liiketoiminnan lainalaisuuksien ja ansaintamallin toimivuuden ja toisaalta omien arvojen ja yhteiskunnallisen päämäärän välillä.

Muita yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteitä ovat ekosysteemin kartoittaminen, verkostojen rakentaminen, yhteiskunnallisesti vaikuttavan idean skaalaus ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyvät kysymykset. Lisäksi monien yhteiskunnallisten yritysten etiikka edellyttää osallistamista ja avoimuutta kaikilla tasoilla, toisin kuin useimmissa perinteisissä voittoa jakavissa yrityksissä.

Yhteiskunnallisten yritysten tukipalvelut ovat kehittyneet viime vuosina. Tarjonta on silti vielä vähäisempää kuin mitä perinteisille yrityksille on saatavilla, samaan aikaan kun yhteiskunnalliset yrittäjät painivat yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle uniikkien haasteiden kanssa.

Mentoriverkostosta apua yhteiskunnalliselle yrittäjälle

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen muodostaman mentoriverkoston tavoitteena on vastata yhteiskunnallisen yrittäjän tukitarpeisiin ja tarjota henkilökohtaista apua. Se pyrkii tuomaan yhteen yhteiskunnallisen yrittäjyyden erikoispiirteet tuntevat asiantuntijat, ja tukea kaipaavat uudet tai liiketoimintaansa kehittävät yrittäjät.

Mentoritoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuva tapa tukea yhteiskunnallisen yrittäjän osaamista ja tukea hänen ammatillista kasvuaan. Mentorointi on prosessi, jossa mentori jakaa osaamistaan ja kokemustaan mentoroitavan käyttöön.

Mentoriverkostossa mukana oleva Henri Valvanne on yhteiskunnallinen yrittäjä ja psykoterapiapalvelu Minduun perustaja. Kun hän perusti yrityksensä 10 vuotta sitten, yhteiskunnallinen yrittäjyys oli melko uusi konsepti Suomessa, eikä yhteiskunnallisille yrittäjille suunnattuja tukipalveluja ollut. Valvanne sai kuitenkin epävirallista apua kokeneemmilta yrittäjiltä.

Mentorointi on prosessi, jossa mentori jakaa osaamistaan ja kokemustaan mentoroitavan käyttöön.

Valvanteen mukaan yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä on omia, uniikkeja haasteita, joita pitää jumpata:

– Esimerkiksi yhteiskunnallisen mission ja sen, kuinka tehdä voittoa, välillä tasapainottelu on haastavaa. Monesti on hyvä idea, jota halutaan viedä eteenpäin, mutta se kaatuu siihen, ettei toiminnasta saada kannattavaa.

Valvanne lähti mukaan mentoriverkostoon auttaakseen uusia yrittäjiä, koska tietää, kuinka vaikea yrittäjän alkutaival voi olla. Hän sanoo voivansa auttaa esimerkiksi yhteiskunnallisen mission ja ansaintamallin löytämisen miettimisessä.

– Kymmenen vuoden aikana on kerääntynyt sen verran kokemusta ja ymmärrystä, että siitä voisi olla apua ja henkistä tukea uusille yrittäjille, Valvanne pohtii.

Keskeistä tavoitteiden asettaminen

Mentoritoiminnassa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. Mentoritapaamisia on yleensä muutama, mutta hyvä mentorisuhde voi kestää jopa vuosia. Tapaamisten sisällön määrittelevät mentoroitavan kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet.

Mentoritoiminnassa on muistettava, että mentoroitava tekee aina itse lopulliset päätöksensä ja on vastuussa niistä. Mentori ei ole korvausvelvollinen, mikäli ohjauksesta koituu taloudellista tai muuta vahinkoa yrittäjälle.

Tapaamisten sisällön määrittelevät mentoroitavan kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden mentorointi -videolla Henri Valvanne jakaa kokemuksiaan yhteiskunnallisesti vaikuttavan liiketoiminnan kehittämisen erityispiirteistä, sekä ajatuksiaan yhteiskunnallisten yritysten mentoroinnista.

Yhteiskunnallisten yrittäjien tarpeet ovat moninaisia. Mentoreiksi tarvitaan asiantuntijoita erilaisilla taustoilla ja osaamisella jakamaan kokemustaan yrittäjien kohtaamissa haasteissa sekä tukemaan heitä tavoitteidensa asettamisessa ja saavuttamisessa.

Osaisitko tukea yrittäjää jossakin näistä asioista:
Miten yhteiskunnallinen hyöty määritellään?
Miten vaikuttavuusmalli rakennetaan?
Miten vaikuttavuutta mitataan?
Miten kehittää ansaintamalli yhteiskunnalliselle yritykselle?
Miten vaikuttavia ideoita skaalataan?

Ilmoittaudu mentoriverkostoon ja tule mukaan kehittämään yhteiskunnallisesti vaikuttavien liikeideoiden syntymistä!

Tutustu myös yhteiskunnalliselle yrittäjälle suunnattuun Muutoksentekijän työkirjaan!

Teksti: Malviina Hallamaa ja Elina Pöllänen

Malviina Hallamaa työskentelee Kuntoutussäätiössä, ja on vastannut Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen hautomo- ja kiihdyttämötoiminnasta vuosina 2022–2023. Hänellä on osaamista sekä kuntoutuspalveluiden toteuttamisesta, uusien ideoiden kehittämisestä ja sosiaalisista innovaatioista. Hän on ollut aktiivisesti mukana toteuttamassa Muutoksentekijän työkirjaa.

Elina Pöllänen toimii Diakonia ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Hänellä on asiantuntemusta uuden liiketoiminnan ja -ideoiden kehittämisestä. Erityisesti hän on kiinnostunut yhteiskunnallisesti vaikuttavien ja kestävien ratkaisujen edistämisestä.