Sosiaaliset innovaatiot

Muistilista sosiaalisen innovaation jatkokehittäjälle

Sosiaalinen innovaatio tavoittelee vaikuttavuutta oman toiminnan ulkopuolellakin. Sosiaalisen innovaation siemenenä on yhteiskunnallinen ongelma, joka kaipaa parannusta. Parhaassa tapauksessa ongelma ja…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotYrittäjälle

Mitä tulee ottaa huomioon omaa sosiaalista innovaatiota suojatessaan?

Sosiaalisen innovaation kehittäjä saavuttaa suojaamisen avulla brändi- ja tunnettuushyötyjä sekä pystyy ylläpitämään innovaationsa laatua sen levitessä.