Kuvassa teksti Asiantuntijalta Veera Laurila, Veeran kasvokuva ja Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen logo.
AjankohtaistaAsiantuntijaltaSosiaaliset innovaatiot

Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus otti uusia askelia

Kansallisen osaamiskeskuksen valmistelun aikana syntyi sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu ja oma teemapäivä sosiaalisten innovaatioiden kehittäjille, rahoittajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Rahoituspäätöksiä…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiot

Politiikkasuositus: Innovaatiopolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi tulee asettaa hyvinvoinnin lisääntyminen

Pystyäkseen vastaamaan nykyisiin ja tuleviin sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin Suomi tarvitsee yhteiskunnallista innovointia. Teknis-kaupallisiin innovaatioihin keskittyvän innovaatiopolitiikan ja -toiminnan…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotYritystarinat

Uhmasta nousi kylän yhteisölähtöinen yritys

Eskolan Kyläpalvelu Oy on yhteisöllinen yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa yli 130 kyläläistä kyläyhdistyksen tai henkilökohtaisten osakkeiden kautta. Monipalveluyritys tunnetaan edelläkävijänä,…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiot

Innovaatiopolitiikkaa suunnattava yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa nostettiin esiin tarve yhteiskunnalliselle ja sosiaaliselle innovoinnille.

AsiantuntijaltaSosiaaliset innovaatiot

Sosiaaliset innovaatiot yhteistyönä

Sosiaaliset innovaatiot ovat vaikeasti hahmottuva ilmiö. Yksi tapa lisätä sosiaalisten innovaatioiden ymmärrystä on tarkastelu yhteistyön näkökulmasta. Innovaatiot jäsentyvät yhteistyöksi sekä…

Sosiaaliset innovaatiot

Miten johtaa sosiaalista innovaatiotoimintaa – viisi vinkkiä

Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen vaatii monenlaista osaamista ja yhteistyötä. Sen vuoksi on tärkeää, että tiimillä on johtaja, joka osaa ohjata monisyistä…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotTapahtumat ja koulutukset
Mennyt tapahtuma

YYO:n innovaatiotyöpajat syksyllä 2023

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää syksyllä 2023 kolme avointa työpajaa, jossa ideoidaan ja kehitetään sosiaalisia innovaatioita.

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotYritystarinat

Verkkopalvelu yhdistää mielenterveyden ammattilaiset ja apua tarvitsevat

Minduu-verkkopalvelun avulla psykoterapeutit ja apua hakevat ihmiset löytävät toisensa. Eettiset periaatteet ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden malli ovat olleet osa palvelun kehittämistä…

Sosiaaliset innovaatiot

Muistilista sosiaalisen innovaation jatkokehittäjälle

Sosiaalinen innovaatio tavoittelee vaikuttavuutta oman toiminnan ulkopuolellakin. Sosiaalisen innovaation siemenenä on yhteiskunnallinen ongelma, joka kaipaa parannusta. Parhaassa tapauksessa ongelma ja…

Kuvituskuva: Kompassi veneen ikkunalla
AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiot

Kannanotto: Suomeen tarvitaan laaja-alaista, sosiaaliset innovaatiot huomioivaa innovaatiopolitiikkaa

Olennaista TKI-järjestelmän kehittämisessä sekä muuttuvassa innovaatiopolitiikassa on, että yhteistyö ja verkostot uudistuvat entistä monialaisemmiksi ja laajemmiksi.

Vennerin perustajat Emilia Järvinen ja Tuulia Järvinen poseeraavat keittiössä essut päällä.
AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotYritystarinat

Ravitsemuksen tasa-arvoa lapsiperheille

Venner kerää ruokalahjoituksia vähävaraisille lapsiperheille. Ennen kaikkea yritys auttaa perheitä itse valitsemaan ja valmistamaan edullista, mutta ravitsevaa ruokaa. Auttaminen tehdään…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiot

Menetetyn vuosikymmenen jälkeinen innovaatiopolitiikka

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjesti 16.11.2022 kutsuvierastilaisuuden, jossa asiantuntijat keskustelivat sosiaalisten innovaatioiden ja yhteisötalouden mahdollisuuksista.