Miten muokkaan työtä työntekijän työkykyyn sopivaksi?

Työn muokkauksella tarkoitetaan tapoja, joilla työtehtäviä räätälöidään työntekijän työkykyyn sopiviksi. Työtehtäviä voidaan räätälöidä väliaikaisesti esimeriksi kuntoutuksen ajan tai pysyvästi esimeriksi vammautumisen jälkeen.


Työn muokkauksella tarkoitetaan tapoja, joilla työtehtäviä räätälöidään työntekijän työkykyyn sopiviksi. Työtehtäviä voidaan räätälöidä väliaikaisesti esimeriksi kuntoutuksen ajan tai pysyvästi esimeriksi vammautumisen jälkeen.

Muutokset saattavat vaikuttaa vain kyseessä olevaan työntekijään, tai ne voivat vaatia useamman työntekijän tehtävien uudelleen järjestelyä.

Työntekijä, esihenkilö ja työnantaja keskustelevat yhdessä sopivista muutoksista ja laativat yhdessä päätetyistä muutoksista sopimuksen. Työn räätälöintiin voi kuulua esimeriksi muutokset työaikoihin, työtehtäviin, työympäristöön, apuvälineisiin, työyhteisön tuen saamiseen tai työmatkoihin.

Yleisiä keinoja muokata työtä ovat esimerkiksi liukuva työaika ja mahdollisuus etätyön tekemiseen. Osatyökykyisellä työntekijällä on yksityisyyden suojan puitteissa oikeus määritellä, miten laajasti hän haluaa kertoa työyhteisölle työkykyään rajoittavista tekijöistä.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Jos työntekijäsi tarvitsee uusia työvälineitä, työpaikalla tehtäviä muutoksia tai toisen työntekijän antamaa apua selvitäkseen työtehtävistään, voit hakea työolosuhteiden järjestelytukea. Tuki on harkinnanvaraista.

Tuki on enimmillään 4 000 € työntekijää kohden. TE-toimisto voi myöntää toisen työntekijän antamaa apua enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan toteutuneiden tuntien perusteella 20 euroa tunnilta.

Osatyökykyinen työntekijä voi myös saada maksutta työssä tarvitsemiaan apuvälineitä Kelan, terveydenhuollon tai työeläkeyhtiön kautta. Työmatkojen kulkemiseen työntekijällä on mahdollisuus saada vammaispalvelulain perusteella tukea omasta kunnasta. Siitä ei aiheudu kustannuksia työnantajalle.

Lue lisää osatyökykyisten työllistämisestä

Asiantuntijalta: Työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys – mitä ihmettä?

Miksi palkkaisin osatyökykyisen työntekijän?

Usein kysyttyjä kysymyksiä osatyökykyisten työllistämisestä

Mitä tukea voin saada osatyökykyisen henkilön rekrytoimiseen?

TEM: Sosiaaliset yritykset

Työturvallisuuskeskus: Työkyvyn tuki

Työterveyslaitos: Mitä työn muokkaus on?