Yrittäjälle

Liiketoimintaa harjoittavan järjestön verotus

Huomioi seuraavat seikat liiketoimintaa harjoittavan järjestön verotuksessa.

Yrittäjälle

Julkiset hankinnat ja niihin valmistautuminen

Julkiset toimijat ostavat uusia palveluita pääosin erilaisten hankintamenettelyjen kautta. Näihin voivat osallistua myös palveluja tuottavat yhdistykset.

Yrittäjälle

Järjestöt palveluntuottajina

Yhdistys voi harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa ja liiketoimintaa samaan aikaan. Nämä tulee kuitenkin huolellisesti erottaa toisistaan kirjanpidossa ja toiminnassa.

AjankohtaistaYrittäjälle

Vaikuttavuusketju – työkalu vaikuttavuuden mallintamiseen ja arviointiin

Vaikuttavuusketju (tai vaikutusketju) on yleisesti käytetty työkalu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamiseen ja todentamiseen.

AjankohtaistaYrittäjälle

Mitä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus?

Koska yhteiskunnallisella yrityksellä on ensi sijassa yhteiskunnallinen päämäärä, yhteiskunnallinen vaikuttavuus on sen keskeinen menestyksen mittari.

AjankohtaistaYrittäjälleYritystarinat

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia monilla eri aloilla

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat laajasti erilaisilla toimialoilla. Toisaalta toimiala itsessään ei tee yrityksestä automaattisesti yhteiskunnallista. Oleellista on sitoutuminen yhteiskunnallisten vaikutusten edistämiseen…

AjankohtaistaYrittäjälle

Muistilista yhteiskunnallisen yrityksen perustajalle

Yhä useampi yrittäjä haluaa ratkaista yrityksensä kautta jotakin itselleen merkityksellistä yhteiskunnallista haastetta sekä yhdistää kannattavan liiketoiminnan paremman maailman puolesta toimimiseen.

Soile Kuitunen ja Markus Raivio
AjankohtaistaAsiantuntijaltaSosiaaliset innovaatiotYrittäjälle

Kuinka antaa suojaa sosiaalisille innovaatioille?

Sosiaaliseen innovaatiotoimintaan liittyy lähtökohtaisesti yhteistyö ja avoimuus. Kuitenkin yritykset ja muut liiketoimintaa harjoittavat joutuvat miettimään myös kehittämiensä palveluiden ja tuotteiden…

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotYrittäjälle

Mitä tulee ottaa huomioon omaa sosiaalista innovaatiota suojatessaan?

Sosiaalisen innovaation kehittäjä saavuttaa suojaamisen avulla brändi- ja tunnettuushyötyjä sekä pystyy ylläpitämään innovaationsa laatua sen levitessä.

AjankohtaistaSosiaaliset innovaatiotYrittäjälle

Mitä rahoitusmahdollisuuksia innovaatiotyöhön voi hyödyntää?

Sosiaalisten innovaatioiden rahoitusta haetaan kuten muuhunkin toimintaan. Rahoituksia tarjotaan kaupalliseen liiketoimintaan ja yleishyödylliseen toimintaan.

OsatyökykyisyysYrittäjälle

Suunnittelen yritystä, joka työllistää osatyökykyisiä – mitä minun tulisi ottaa huomioon?

Osatyökykyisten työllistämistä voi lähestyä ainakin kolmella tavalla. Voit palkata osatyökykyisiä, vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan tai yhdistellä kahta edellistä.

OsatyökykyisyysYrittäjälle

Mitä tukea voin saada osatyökykyisen henkilön rekrytoimiseen?

Erilaiset apukeinot helpottavat osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden palkkausta. Voit työnantajana saada tukea sekä työntekijän rekrytoimiseen ja palkkaukseen,…